SISO

Aktualności

Spółki giełdowe od 2017 roku będą obowiązkowo musiały raportować działania CSR

 

Opublikowany 2017/01/02

Od 1 stycznia 2017 spółki giełdowe będą musiały informować o działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, czyli np. w zakresie ochrony środowiska i praw pracowniczych. Taki obowiązek wprowadza unijna dyrektywa. Obowiązek raportowania danych pozafinansowych obejmie ok. 300 największych spółek oraz instytucji finansowych w Polsce.

Global Compact Yearbook 2016/2017

Opublikowany 2017/02/01

  • Global Compact Yearbook to strategiczny raport Global Compact Poland.
  • Prezentacja mapy rozwoju Polski do 2030 roku w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s) przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku.
  • Prezentacja działań Członków United Nations Global Compact, które stanowią realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Inauguracja Global Compact Poland Yearbook 2016/2017 odbyła się w ramach Gali UN Day.

 

”Normy etyczne w kontekście HR – nie taki audyt straszny”

 

Opublikowany 2015/03/13

Konferencja „Normy etyczne w kontekście HR -nie taki audyt straszny” poświęcona będzie podsumowaniu doświadczeń firm, które jako jedne z pierwszych w Polsce, podjęły decyzję o wdrożeniu norm etycznych i poddały się audytom. Organizatorem spotkania jest ICAN Institute, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Crido Taxand.

Podczas konferencji poruszony zostanie szereg kwestii, m.in.:

    • Dlaczego warto wdrażać normy etyczne w firmie?
    • Jak wygląda proces wdrażania normy etycznych w firmie?
    • Jakie są największe ograniczenia dla firmy, wynikające z wprowadzenia norm etycznych?

Konferencja będzie miała miejsce dnia 18 lutego 2015 r. w warszawskim Hotelu Regent, ul. Belwederska 23, w godz. 10:00-14:00.

Przypominamy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy nie zwlekać i już dziś dokonać rezerwacji.

 

Źródło: www.sa8000.pl

Konferencja „Sustainable investment: exploring strategies for resource efficiency and economic growth”

 

Opublikowany 2013/11/14

Stowarzyszenie Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych było obecne na Konferencji „Sustainable investment: exploring strategies for resource efficiency and economic growth”, która odbyła się w dniu 14 listopada 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.
W panelach brali udział m.in.:
Marcin Korole – Polish Environment Minister (TBC)
Rodney Irwin – Managing Director, Financial Capital, World Business Council forSustainable Development

Dominika Kulczyk-Lubomirska – Green Cross Poland Vice-president

Paul Simpson – CEO, CDP

Mark Campanale – Founder & Director, Carbon Tracker
Irena Pichola – Director,Sustainable Development Team, PWC Poland
Tomasz Niewola – Director, Central and Eastern Europe CDP

Zapraszamy do zapoznania się z Agendą spotkania.

 

Walne Zgromadzenie Spółki KOPEX S.A.

 

Opublikowany 2013/06/26

W dniu 26.06.2013 obyło się Walne Zgromadzenie Spółki Kopex S.A.Przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych był obecny na Walnym Spółki.

Informujemy o ustaleniach Walnego:

Zarząd „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść informacji udzielonych pisemnie akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 K.s.h. w dniu 09.07.2013 r.
Pismo zawierające przekazane informacje jest odpowiedzią Zarządu Emitenta na pytania zadane przez jednego z akcjonariuszy w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r., w trakcie pkt. 5 porządku obrad poświęconego rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2012.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

Zapraszamy do zapoznania się dokumentem – tutaj.

Mamy nową stronę

 

Opublikowany 2011/10/06

Strona WWW STOWARZYSZENIE INWESTORÓW SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH już działa. Sprawdź nasze aktualności i nadchodzące wydarzenia online. Przez naszą stronę możesz zostać członkiem, zaktualizować członkostwo i zapisać się na wzięcie udziału w różnych politycznych i społecznych działaniach.