SISO

O SISO

Stowarzyszenie Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych to organizacja zainicjowana przez grupę inwestorów i ekspertów.

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach ekspertów:

  • rynku kapitałowego
  • prawników
  • ekonomistów
  • specjalistów CSR
  • specjalistów podatkowych

Stowarzyszenie Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych to wizjonerzy, pionierzy zmian jakie muszą nastąpić na polskim rynku kapitałowym w relacjach między interesariuszami  tego rynku.

Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich inwestorów bez względu na zaangażowanie kapitałowe i formę prawną.

Głównym celem jest budowanie zrównoważonych relacji między wszystkimi interesariuszami Rynku Kapitałowego bez granic i barier.

Cele:

1) propagowanie powszechnego uczestnictwa Inwestorów w Walnych Zgromadzeniach Spółek Kapitałowych;

2) działania na rzecz zniesienia podatku od zysków kapitałowych, dla inwestycji długoterminowych oraz jednolitego, wspólnego opodatkowania zysków i rozliczania straty z przychodów z kapitałów pieniężnych;

3) popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju wobec wszystkich interesariuszy Rynku Kapitałowego;

4) działania na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu  i konkurencji na  rynku kapitałowym;

5) opiniowanie i współtworzenie aktów prawnych oraz zasad dobrych praktyk;

6) działania na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji
na rynku kapitałowym;

7) działania na  rzecz  rozwoju i upowszechniania zrównoważonych Relacji Inwestorskich;

8) działania na rzecz promocji odpowiedzialnego biznesu wśród spółek kapitałowych;

9) umożliwienie  zdobycia wiedzy i  kwalifikacji dających inwestorom możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego;

10) występowanie w imieniu Inwestorów przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej;

11) organizacja spotkań i szkoleń mających na celu propagowanie idei raportowania GRI (Global Reporting Initiative), wprowadzania standardów AA1000 oraz normy ISO 26000;

12) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie relacji Inwestorów jako interesariuszy Spółek Kapitałowych.

 

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!