SISO

Rada

W skład Rady Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnychwchodzą:

  • Grzegorz Kuligowski – Przewodniczący Rady
  • Małgorzata Frelkowska – Członek Rady
  • Grzegorz Cetera – Członek Rady

Kontakt do rady:
rada@siso.org.pl