SISO

Szkolenia i konferencje

Konferencja „Sustainable investment: exploring strategies for resource efficiency and economic growth”

Stowarzyszenie Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych było obecne na Konferencji „Sustainable investment: exploring strategies for resource efficiency and economic growth”, która odbyła się w dniu 14 listopada 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W panelach brali udział m.in.:

Marcin Korole – Polish Environment Minister (TBC)
Rodney Irwin – Managing Director, Financial Capital, World Business Council forSustainable Development
Dominika Kulczyk-Lubomirska – Green Cross Poland Vice-president

Paul Simpson – CEO, CDP

Mark Campanale – Founder & Director, Carbon Tracker
Irena Pichola – Director,Sustainable Development Team, PWC Poland
Tomasz Niewola – Director, Central and Eastern Europe CDP

Zapraszamy do zapoznania się z Agendą spotkania.


Szkolenie Polski Fundraising w Katowicach 1-4.07.2013 r.

Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych weźmie udział w szkoleniu Polski Fundraising.

Podczas seminarium szwajcarscy specjaliści zaprezentują przykłady aktywności obywatelskiej, edukacji ekonomicznej i fundraisingu w dwóch obszarach:

– budowania niezależności finansowej organizacji

– partycypacji obywatelskiej poprzez rozwijanie kapitału społecznego organizacji -włączania tysięcy darczyńców w inicjatywy obywatelskie.

Ze względu na rzadki udział Szwajcarii w projektach unijnych, liderzy i przedstawiciele NGO w Polsce będą mogli poznać unikatowe doświadczenia szwajcarskich organizacji pozarządowych i fundraiserów.

Projekt zaowocuje również specjalnym wydaniem magazynu „Fundraising”. Będzie on poświęcony projektowi oraz relacjom polskich i szwajcarskich organizacji z projektów aktywizujących udział obywateli w życiu społecznym. Znajdzie się w nim spis dobrych praktyk, poradnik, prezentacje polskich projektów fundraisingowych ze wszystkich województw (case studies), wzmocnione przykładami i wiedzą ze Szwajcarii. Pismo ma inspirować do podejmowania nowych inicjatyw obywatelskich.

http://www.polski.fundraising.org.pl/„Inwestycje w fotowoltaice. Jak sprawnie przygotować proces inwestycji? Czy fotowoltaika rzeczywiście się opłaca?” 26.06.2013

Eksperci SISO panelistami na konferencji promującej inwestowanie w fotowoltaikę.

Celem szkolenia jest przedstawienie zmieniających się regulacji – nowa ustawa o OZE – jako możliwości skorzystania z projektowanego sytemu wsparcia. Pokażemy w jaki sposób skutecznie przeprowadzić proces inwestycji pod kątem technicznym, prawnym i podatkowym. Nasi prelegenci podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą oraz doświadczaniem zasady działania systemów fotowoltaicznych, dokonają przeglądu technologii, pokazując na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli PV. Opowiemy także o kosztach operacyjnych instalacji, przedstawiając przykładową analizę finansową inwestycji oraz sposoby finansowania instalacji PV. Szkolenie przeznaczone jest dla inwestorów, przedsiębiorców i członków zarządu oraz country managerów firm interesujących się zagadnieniami dotyczącymi fotowoltaiki.

www.http://www.ckl.pl