SISO

Zarząd

W skład Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych wchodzą:

  • Tomasz Bujak – Prezes Zarządu
  • Andrzej Braksator – Wiceprezes Zarządu
  • Żaneta Frelkowska-Bujak – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Zajczyk – Wiceprezes Zarządu

 
Kontakt do zarządu:
zarzad@siso.org.pl